Grafické práce

Graficky zpracujeme vaše letáky, plakáty, vizitky i ostatní tiskoviny.
Nabízíme tři varianty zpracování.
 
 
Základní grafický návrh obsahuje pouze jednoduchou textovou grafiku. 1 korektura.
 
Běžný návrh zahrnuje více práce s textem, složitější gafické útvary, stínování, přechody, fotografie, 2 korektury. 
 
Vše nad tento rámec lze označit jako náročnou grafiku.
 
 
 ZÁKLADNÍ GRAFIKA BĚŽNÁ GRAFIKA  NÁROČNÁ GRAFIKA
150 - 350 Kč 450 - 990 Kč individuálně 490 Kč /hodina 
Veškeré ceny jsou uveny bez DPH 21%.