Grafické práce

Graficky zpracujeme vaše letáky, plakáty, vizitky i ostatní tiskoviny.
Nabízíme tři varianty zpracování.
 
 
Základní grafický návrh obsahuje pouze jednoduchou textovou grafiku. 1 korektura.
 
Běžný návrh zahrnuje více práce s textem, složitější gafické útvary, stínování, přechody, fotografie, 2 korektury. 
 
Vše nad tento rámec lze označit jako náročnou grafiku.
 
 
 ZÁKLADNÍ GRAFIKA BĚŽNÁ GRAFIKA  NÁROČNÁ GRAFIKA
190 - 490 Kč 590 - 1290 Kč individuálně 590 Kč /hodina 
Veškeré ceny jsou uveny bez DPH 21%.